Det var over 25 påmeldte til samlingen. Tema denne kvelden var å se på de løsninger som var valgt på Sagvollen. Marit Gunn og Kåre holder ca 100 vinterfora sau. Det ene sauefjøset er basert på oppstalling isolert fjøs med strekkmetall og med enkel utforing. Det andre fjøset baserer seg på talle og med foring av sauen i rundbuehall. Denne bygningen er også god å ha når lammingen kommer i gang og behovet for plass øker.

Sauebøndene på Sagvollen delte av de erfaringer de hadde opparbeidet seg, basert på den driftsform garden ga mulighet for. Etter lamming og tidligbeite rundt garden på Trøe i Lillesand, ble sau sendt videre til vårbeiter på Rygnestad i Valle kommune. Rundt 20 juni er det vanlig å sende dyr til fjells. Besetningen beitet i områder nord for Store Bjørnevatn i Valle. Om lag 15 sau med lam tar seg av kulturlandskapet hjemme om sommeren.

Mange spørsmål ble stilt og mange kunne bidra med svar og det er noe av meningen med fagmøtene. Dette ble en fin kveld hvor faggruppa ble ”satt” og behovet for tema på videre møter ble hentet frem. Klassifisering av slakt, bygg løsninger, dyrehelse gjennom året, utmarksbeiting osv var noen av de tema som ble satt på dagorden for senere møter.

Norsk Landbruksrådgivning deltok Josefa Andreassen Torp deltok med sin kunnskap om beiter og slått. Så hun tok gruppa med seg ut på beitene.

Slakter Jens Eide deltok med innlegg om hans erfaringer som slakter i regionen over flere ti år. Videre skapte slakteren en fin ramme over kvelden med nydelig grillmat og servering.