I år som tidligere hadde agderfylkene felles stand- rikt bemannet under hele stevnet. Og mange er de som kommer på standen for en prat – svar på spørsmål og problemstillinger – se på sau – delta på konkurranser med trekning og premier hver dag.

Når våre gode saueklippere entrer hovedscenen med et godt antall sau så strømmer folket til for å beskue klippingen og samtidig få relevant info fra speaker. Her svinger vi innom alt som berører saueholdet samtidig som klippingen kommenteres.  At det er ca 3,5millioner årlige klippinger som igjen gir oss 4 mill kg med ull er imponerende for folk. At ulla dels inn i 16 ulike klasser er og nytt for mange. Videre kommer det og frem at den beste ulla – lammeull høst - er en mangelvare inn i ullmarkedet. At det er mer en 200 klippere som klipper i snitt 200 dyr daglig i sesong er og noe som folk nikker imponerende til. Det var Inga Lill – og Ruth Jane Rossevatn sammen med Sven Reiersen som sto for fremvisningen.

Gjeterhund trekker og nesten alle besøkende ned til arenaen. Dyktige hundeekvipasjer demonstrerer trygg og sikker adferd mellom hund, sau og fører. Sukket går gjennom tilskuere når sau lett hentes inn fra distanse – ledes gjennom porter - skiller ut enkelt dyr og som en avslutning ledes av hunden inn på tilhenger. Hundens eminente betydning for sauebondens drift kom tydelig frem.  Applausen er stor etter en slik oppvisning. Anniken Kristiansen ledet hunden Coil og Bianca Uleberg sto med mikrofonen.

Fra ventre Fylkesleder Vest Agder Sven Haugom, saueklipper mm Sven Reiersen og Fylkerleder AA Kåre Blålid

Foto Nina Mølland

Inga Lill Rossevatn klipper trygt og stødig

Foto Nina Mølland

Ruth Jane Rossevatn viser hvor lett det kan gjøres.

Foto Nina Mølland

Uvant arena for noen! men godt skal de bli og bli klyppet

Foto Nina Mølland

På fottøyet kan du kjenne igjen yrket

Foto Nina Mølland

Gode forberedelser er viktig Sven, Ruth Jane og Inga Lill 

Foto Kåre Blålid

Back stage

Foto Kåre Blålid

Alle på Evje ville se og de lyttet interessert med

Foto Kåre Blålid

 

Speaker Sven Reiersen i aksjon

Foto Nina Mølland

Nært alle besøkende stimlet til gjeterhund oppvisningen

Foto Nina Mølland

Anniken Kristiansen leder hunden presist og gjør sauen trygg.

Foto Nina Mølland

Coil trives på Evje selv om det var varmt! Her topp konsentrert 

Foto Nina Mølland

Border Collien Coil kjøler seg ned 

Foto Nina Mølland

Flott at media følger opp.Takk til Setesdølen

God plass på standen

Foto Nina Mølland