Med fyr i bålgryta ble besøkende tatt imot. Sauepraten gikk lett når folk treffes på denne måten. Det var flotte fjøs som ble vist frem. Begge med full kjeller under plastrister. To forbrett i begge fjøs, men litt forskjellig utforing. En med stasjonær river og en med river hengende på skinne i taket. Lyse flotte vegger og takflater, full isolert og god ventilasjon gir trivelige og gode forhold for folk og fe!

For anledning var det snor av glitter som benyttet når Jakob Såghus høytidelig stilte opp familiene til snorklipping og offisiell åpning. Først sto familien Caroline og Jostein Rysstad for tur, hvor foreldrene stolt holdt snora mens døtrene klippet snora. Etter hvert kom turen til familien Gunnlaug og Olav Jan Tveiten hvor sønnene holdt snora mens Olav Jan klippet. Begge stedene fikk stor applaus fra de fremmøtte.

Publikum fulgte godt med når de på begge stedene fikk fortalt om hele fremdriften fra tiden når tanken om nytt bygg kom opp, planlegging, egeninnsats, gjennomføring og kalkyler. Mange har stor nytte av slike fortellinger når man kanskje går rundt med et nyfjøs i tankene.

Flott er det at nybyggere åpner sine dører på denne måten. Her er det mange som får nye og gode ideer. Stor takk til Jakob Såghus i Ny Giv som ledet det hele på begge steder.

Fjøssystemer var og plass og holdt orientering og ga hilsener og takk for å ha fått anledning til å være med i prosjektene.

Fylkesleder i Aust-Agder NSG holdt hilsen på vegne av lokal – og fylkeslag og delte ut T-sjorter til familiene.

Fjøset på Kveste

Fjøset på Tveiten

Fornøyde dyr!

Lyse og trivelige lokaler

Fjøset er offisielt åpnet hod fam Tveiten

Rundballeriver

Foreldre holder snora når barna klipper snora. Fam Rysstad på Kveste

Regnbuen ønsket oss velkommen til tveiten i Valle

Velkommen!!