Alle dommere møtte med  kåringsskrin, lupe og kåringsregler. 

Kurset tok for seg generelle kåringsregler og alle raseregler som er aktuelle for Aust og Vest Agder 

Det ble også satt opp dommerlag der. 

Fra Aust- Agder deltok: Leder Sven Reiersen, dommere: Tom Landås, Magnus Tveit Torsvik, Tor Olav Stiansen, 

Trygve Steine, Carina Fjære, Kristian Foss og Eirin Rauø.

 

Ulla er viktig kriterie!

Det skal trening til for å vurdere eksteriør og bein mm

Diskusjon og erfaringsdeling.