Tidliger meldinger:

Informasjonsmøte i fm fotråteutbruddet for alle sauebønder den 07 november kl 18.00 på Revsnes Hotell, Byglandsfjord. Lokallagsrepresentanter og fylkesstyret møter kl 16.00. Det er fylkeslaget i NSG Aust-Agder som inviterer. Mattilsynet, Friske Føtter og Bondelaget Agder vil være tilstede.

Virulent smitte (smittsomme bakterier) er nå påvist i 3 av 4 besetninger med symptomer. 4 besetninger uten symptomer på er det heldigvis ikke funnet smitte i (det var en stor lettelse).  I det videre arbeidet er det resultatet av snuinga som blir avgjørende for hvordan spredningsbilde ser ut. Minner om møte for alle saueholdere på Refsnes Hotell, Byglandsfjord, 07. november kl 1800. (ledere møter kl 16)

Viktig at lokallagets representanter den 07.nov har med seg liste på personer som skal delta i snuingen og samtidig tenker gjennom en fornuftig "logistikk" på kjøreruten i sitt området. Husk at alle besetninger skal med. (villsau på øyene involveres ikke i første fase)

Det blir arr info møte for alle saueholdere på Revsnes Hotell, Byglandsfjord den 07 nov kl 1800 ( Alle lokallagsledere og fylkesstyre møter kl 1600). Prosjektet Friske føtter kommer opp til oss med ca 12 personer som vil snu all sau i Aust Agder i perioden 11-13.11.13 Lokallaq stiller med mannskap som kan bistå og lage kjøreruter. ALL SAU SKAL SNUES! Husk å varsle din nabo!

Alle som har mulighet må sette dyrene inn disse dagene. Alternativt er samling av besetning på annen måte.

Prosjektet Friske Føtter er vurdert avviklet ved årskiftet. Fylkeslaget har tatt et initiativ mot andre organisasjoner og NSG sentralt slik at dette prosjektet blir videreført og at Aust Agder nå blir tilgodesett fra myndighetene. Støtten vi i idag mottar fra prosjektet er helt enestående og noe vi er helt avhengige av!

Kunngjøringen:

Fylkeslaget i NSG AA mottok den 30. oktober melding om at det er påvist fotråte i besetninger i Aust-Agder. Tiltak må raskt  igangsettes for å hindre spredning.

Den smittbare sykdommen fotråte ble påvist ved kontroll av innlevert slakt (kliniske symptomer) ved slakteri i Rogaland. Gårdene er besøkt og sykdommen er bekreftet i besetningene. I forbindelse med dette er kontaktbesetningene utfra disse gårdene identifisert og kontroller pågår.

Allerede nå blir det stadfestet spredning i fylket av et vist omfang. Fylkeslag, væring og andre igangsetter de informasjonstiltak som er nødvendige.

Den enkelte sauebonde finner faglig informasjon om sykdommen på www.fotrate.no/  og Mattilsynet har publisert følgende informasjon som alle bør sette seg inn i. Det er nå viktig at all flytting av dyr mellom produsenter og dyreholdere stopper opp inntil nærmere informasjon blir gitt. Videre er det viktig at alle besetninger blir vurdert av sine eiere. Halthet blant dyrene er et viktig signal. Mattilsynet må da kontaktes.Ved høst klipping av dyr er det viktig at bonden selv  har tiltak som er med på å hindre spreding. Sørg for at sko og  desinfiseringsmiddel er tilgjengelig for klippere!

Det er igangsatt tiltak i forhold til at all sau i Aust-Agder vil bli snudd. Alle besetninger må forvente at de vil bli kontaktet slik at dyrene kan bli kontrollert og gjort tilgjengelig for nødvendig prøvetakning.

Alle lokallag må nå ta et initiativ med å kontakte sine medlemmer og andre saueholdere slik at informasjon kan komme ut. Videre må lokallagsledere sette opp liste over aktuelle medhjelpere som kan bistå i arbeidet med å snu sauen i sine lokallag. Det er viktig at det blir oppgitt navn og tlf nr på disse personene slik at vi raskt kan få gjennomført dette arbeidet.

Det vil bli arrangert et åpent møte til alle saueholdere i Aust-Agder torsdag den 07. november 2013 kl 1800 på Revsnes Hotell, Byglandsfjord.  Nærmere informasjon om dette vil bli lagt ut på denne nettsiden.

Kåre Blålid

Fylkesleder.