For mange kan dette også bety bruk av egen vær. Er man i den minste tvil om hva man kan ta i bruk så velg heller vær fra egen besetning. Dette alternativet er betydelig bedre enn mulig videre spredning av sykdommen som  vi nå ser muligheten for å kunne stanse i Aust-Agder. En rekke produsenter er båndlagte og det tar enda tid før utfallet av prøver foreligger (prøvesvar vil bli kunngjort fortløpende de neste 14 dagene). Så fort det foreligger ny informasjon vil vi legge denne ut på disse sidene. Er du usikker på noe rundt dette så må Mattilsynet kontaktes.

Friske - ikke båndlagte besteninger  - kan kontaktes for kjøp av vær. ( fortrinnsvis ikke fra Valle området). For å forbygge misforståelser bør Mattilsynet kontaktes i slike tilfeller. De som kommer i posisjon til å selge værlam bør fotbade disse slik veileder på www.fotrate.no anbefaler- før levering (2 ganger). Dette for å forbygge at man senere kan bli kontaktbesetning ved nye tilfeller.

Under presenterer vi noen punkter som vi har fått fra Mattilsynet:

 Føringene nå er slik:

·         Ingen overføring av dyr fra båndlagte besetninger, uavhengig av prøvesvar, årsak til båndlegging, ingen symptomer osv.
·         OBS: ingen automatikk i at båndleggingen oppheves ved negativt prøvesvar! Gangen i dette styres blant annet av en veileder som er utarbeidet for håndtering av fotråte, og igjen da en risikovurdering basert på når og hva slags kontakt man har hatt med påviste besetninger mm.
·         Ingen overføring fra båndlagte besetninger til besetninger som er påvist og gjennomfører sanering heller. 
·         I Midt Rogaland gjelder en fotråteforskrift (foreløpig gjelder ikke denne i Agder). Vi bruker bestemmelsene her ved overføring av dyr, altså også fra ikke båndlagte besetninger: ny/ekstra undersøkelse av klauvene til væren, fotbad, stå på tørt og rent, desinfisert underlag en uke, nytt fotbad, stå isolert hos kjøper ett døgn og helst en antibiotikabehandling.
·         Når det gjelder ny vær til besetninger som gjennomfører sanering, så er det jo for så vidt rimelig å lempe på saneringen av enkeltdyr/vær, og få den inn i saneringsopplegget i kjøperbesetningen så snart som mulig i stedet.
·         Helst kun omsette årets værlam, ikke voksne værer hvis man kan unngå det
 
Værringen kan også bistå med råd i sakens anledning
 
Kåre Blålid.
Fylkesleder