Fylkeslaget stand var rigget opp på dyrskuplassen – et naturligsted hvor det til tider krydde av dyr, barn, produsenter, nyskjerrige og utstillere som Tine, Nortura, Jens Eide, Tyr og mange andre. Standen var hele tiden bemannet med mannskap fra begge fylker, bannere og infomateriell. Fokus ble satt på medlemsfordeler, saueholdet og sauekontrollen. Det ble mye besøk av medlemmer, de som lå i startgropa for å satse på sau samt masse barn som vil se og kjenne på sauene som var med på utstillinga. Sven Reiersen stilte med dyr og med demonstrasjon av saueklipping. Et særdeles populært innslag som mange kom for å beskue. Her fikk de besøkende med seg trygg håndtering i klippeprosessen samt høre om hvordan ulla ble sortert før innsending og hva den kunne brukes til. Barna benyttet sjansen til å kjenne på sau uten ull og samtidig kjenne på nyklippet ull!.

Valgår som det er var det også rikelig med politikere på Evje. På vår stand fikk vi besøk av Landbruksminister Vedum som sammen med sitt følge av lokale støttespillere og organisasjoner tok seg tid til en prat.

Linn Kristin Flaten hadde en flott fremvisning med sin gjeterhund. Her fikk en stor flokk fremmøtte se hvordan en sauebøling lett kan håndteres av dyktig hund og ditto fører. En flott markedsføring av gjeter - og arbeidshunden. Til slutt geleidet de to hele flokken inn på transporthengeren lett som helst!!!

Dette ble en god markedsføring for NSG og sauen på et godt arrangement – Naturligvis på Evje!

Fylkesleder Kåre Blålid

 

Svenn Reiersen demosterer og forklarer

NSG standen fikk besøk av leder av Lillesand Bondelag!!