Fylkesmannen reagerer raskt når ulven igjen tar for seg av lam i saueflokken. Selv om det er vanskelig å ta ut ulv på dénne årstiden er det viktig at tillatelser blir gitt og at skadefellingslag settes i beredskap. Det er tragedie når saueflokker angripes på denne måten og en stor belastning for de enkelte bønder. Vi må sette økt fokus på tilsyn med beitedyr og støtte hverandre når ulykken rammer.  

Bondelagsleder uttaler seg på hjemmesidene til Agderkontorethttp://www.bondelaget.no/nyheter/viktig-at-alle-melder-observasjonar-av-ulv-article81911-5053.html

Les om saken på NRK