Alle holdt et 5 min innlegg med erfaringer og refleksjoner sett fra sin organisasjon. Aust og Vest- Agder sau og geit belyste situasjonen for sauebøndene gjennom krisa samt at ettervirkninger fremdeles vil kunne dukke opp. Vi må forvente at kraftfor kanskje øker noe denne inneforingssesongen, utfordringer med groverstattere hos sau, høy pris på anskaffelse av grovfor, personlige forhold (tryggere sammen) mm. Agder S&G benyttet også anledningen til å takke Fylkesmannen for det initiativ de tar til samlinger og den nytten organisasjonene har til å stå sammen ved slike hendelser.

FK Agder har bygd opp et profesjonelt apparat for anskaffelse av grovfor som vil kunne komme til nytte ved senere tilfeller. Sammen med Fiskå Mølle har de grovfor pålager så ingen har grunn til å frykte en vårknipe.

Med Fylkesmannen som organisator ble det opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide et planverk som kan brukes dersom kriser dukker opp i landbruket. Dette dreier som kriser / hendelser som naturlig ligger utenfor Fylkesmannens og Mattilsynet generelle kriseplaner. Gruppen består av Fylkesmannen, Bondelaget, FK-agder og NLR.

Bondelagslederne noterte ned viktig momenter. Fra V Tor Erik Leland og Knut Erik Ultveit

Alle var vi samlet ved Fylkesamnens bord. Øverst sitter Landbruksdirektør Tore Haugum