Fremdeles er smittefaren høy og koronasituasjonen krevende og derfor valgte Aust-Agder å gjennomfører høstens kåring som gardskåring.

En av dommerne holder mange ulike raser og har mange kandidater som er aktuelle for kåring. Det var derfor naturlig å legge dommersamlingen til denne besetningen. Det ble gode diskusjoner og mange flotte værlam ble kåret dette kvelden. Takk til Carina Fiære som åpnet for denne muligheten.

To og to i følge har våre dommere besøkt gård for gård. Mange flotte værlam sto klare og lot seg vurdere av kyndige sauefolk. Alt er gjenstand for ”kritiske blikk”- ekstriør, beinstilling, bitt, ull med mer. Lilla merker ble montert i ører og de beste fikk sløyfer og mere til. Mange smil og fornøyde bønder. Avlsarbeid krever sitt på gården derfor er gleden stor når deres værlam når opp.

Kåring er gjenstand for gode diskusjoner og meningsutveksling. Viktig er det og at kommunikasjonen om værlam som ikke når opp er slik at bonden ser hva dommere har vektlagt og hva som trakk ned.

Vi takker våre dommere som stiller opp i dugnaden og til det flotte avlsarbeidet som våre medlemmer utfører i alle ledd i et krevende avlsarbeidet.  Tror værer og bønder nå er klare for neste fase i sauebondens årshjul – innsett og bedekning.

 

Lykke til!

Nestor Erlig Brekkemoen med flotte værlam. Sløyfe betyr høy poengsum. Foto Magnus Tveit Torsvik

Morten Foss har overlatt gården til sønnen Krstitan og samboer Veslemøy Pedersen men viser stolt frem deres resultater.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Lam på høstebeiter.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Lengden på ulla er et av mange vurderingskriterier.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Værlam i kø for kåring.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Veslemøy Pedersen med fortjent sløyfe på et flott værlam.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Sløyfe ble det og på Hesnes. Tellef og Anne Hodnebrog er fornøyde.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Stolt NKS værlam med solid premie hos Vivian Brekkemoen Johnsen.  Foto Magnus Tveit Torsvik

Litt uvant miljø for værene men de holder sammen.  Foto Magnus Tveit Torsvik