Fylkesleder Kåre Blålid deltok med innlegg fra fylkeslaget hvor det var presentasjon av hjemmesider og oppsummering av fotråteutbruddet. En del spørsmål rundt båndlegging og økonomi med sanering ble besvart.

Marit Gunn Tveit og Kåre Blålid presenterte, ved innlegg og bilder, sin produksjon og nybygg på gården Sagvollen i Lillesand

Årsmelding fra leder:

Årsmelding 2013 Grimstad Sau & Geit.

Styret i Grimstad Sau & Geit har i 2013 bestått av leder Nils K Henningsen, Kasser Odd I Madshaven og sekretær Kåre Blålid.

 Styret har hatt avhold nødvendig dialog gjennom året og håndtert påløpende saker etter behov. Styret benytter seg i stor grad av mail, sms og telefon til sin møtevirksomhet.

Styret deltok på fylkesårsmøtet, ledersamling og andre arrangement i fylkets regi.

Medlemstallet er stabilt. En utmelding.

Høsten ble preget av fotråteutbruddet i fylket. Lokallaget ble sterkt involvert når alle sauebesetninger skulle besøkes og all sau snudd rundt for befaring av klauver. Styret og medlemmer gjorde en kjempe innsats disse dagene, hvor mange var involvert med oppgaver. Det er særdeles viktig at alle blir med å ta sitt "skjerv" ved slike sykdomsutbrudd for å hindre spredning og etablering av sykdom. Lokalt fikk vi 2 besetninger med utbrudd og

saneringstiltak igangsatt. En rekke besetninger er kontaktbesetninger. Prosjektet Friske føtter bistår med tiltak, informasjon og prosess for videre arbeid.

 

Nils K Henningsen

Referat årsmøte 2013