Billy og sauene var trygge på hverandre. Alt foregikk på en rolig måte når Billy fulgte fløyten og ordre fra Linn Kristin Flaten.  Utfra den store tilhengeren kom saueflokken og Billy.  Etter at flokken hadde beitet var det tid for å gjennomføre ulike øvelser. Flokken ble flyttet rundt på den store plassen på en overbevisende måte. Til høyre og venstre, stans og bevegelse. Den kunnskapsrike speakeren, Eirin Rauø, fortalte hele tiden publikum om hva som forgikk og om gjeterhunden generelt. En god hund gjør 10 manns arbeid, mens en dårlig hund kan kreve 10 mannas arbeid! Det vanket applaus til ekvipasjen når Billy til slutt førte flokken inn på tilhengeren og holdt de der til Linn Kristin kom til å lukket igjen!!

Billy viste sin dyktighet som det talentet han er og den dyktige opplæringen han har fått av sin eier Linn Kristin Flaten. Begge har de deltatt i konkurranser internasjonalt!

Naturligvis Evje

Speaker Eirin Rauø

Linn Kristin og Billy i aksjon

Mange var møtt fram!