Fokus på rett foring, god dyrevelferd, at flest mulig lam nå gir og grunnlaget for antall lam til slakt - og livlam til høsten . Vær klar, vær forberedt og tenk dyrevelferd så er mye av det viktige på plass under lamminga.

I sammen har vi fått til gode samlinger så langt denne våren. Det er satt fokus på viktig tema. Takk til alle for samarbeidet. Dette skal fortsette. Ta kontakt om dere ønsker bidrag inn fra fylkeslaget eller om vi skal delta med noe på lokallagsmøter.

Fylkesstyret har i det videre fokus på:

  1. Landbruksoppgjøret 2022
  2. Mattilsynet
  3. Samhandling med VA
  4. Arr. faglig og sos samling til høsten
  5. Gjeterhundarbeidet
  6. Landbruksdagen på Evje 
  7. Beredskap for beitesesongen

Vi går nå inn i lammetåka så det blir noe roligere her på hjemmesida, men vi tar gjerne i mot gode fortellinger med bilder fra lamminga. Så bare å sende inn til fylkesleder.

Vi minner oss alle om å være godt forberedt til å ta i mot lamma. Husk å skaffe deg oversikt:

Foto Kåre Blålid

Grinder og halm til strø kan og være nyttig for mange

Foto Kåre Blålid

Fred og men godt tilsyn er grunnlaget for god start

Foto Magnus Tveit Torsvik

Riktig god påske og med de beste resultat i årets lammesesong.

Foto Magnus Tveit Torsvik