Fylkesstyret er på og følger opp om vi utsettes for fredet rovvilt. Statsforvalteren har invitert til oppsummerings møte vedr jerv neste torsdag. Vi deltar. 

Videre er en arbeidsgruppe satt i arbeid vedrørende en evnt sammenslåing av fylkeslag. Vi legger opp til sak i begge fylker på årsmøtene i 2025.

Håper vi treffer mange av dere på Landbrukets dag, Evje 9-11.24

Kåringer jobber vi med. Vi er innvilget dispensasjon av MT i Valle også i år. 

Det er ulike arr innen vår gjeterhund miljø i laget. 

Vi henstiller alle til å følge med i beitene. Meld SNO straks det er noe. Dokumentasjon for er viktig. Det er SNO som gjør dette. Men de må varsles. 

Fylkesstyret ønsker alle en god sommer. 

Alle bilder under Foto Kåre Blålid

Flotte beiter venter sauen i Valle ved Store Bjørnevatn

Sommertreff i Grimstad lokallag. Tema - beiter

Hebden er ute. Nå kan spira komme tilbake til 2 dre slått

Alle må ta en pust i bakken . Her er det Jon K. og Carina Fiære som nyter stunden.

Følg med på sauen. Meld fra ved endringer eller funn 

Flott i  høgfjellet. Utnyttelse av norsk utmark