Fylkesstyret ønsker alle en god sommer fri for tap og med god tilvekst. Vi er alle spente på hva høsten vil utfordre oss med når det gjelder markedet. Det som vi alle skal gjøre er å presentere gode grillmåltider med godt fåre eller lammekjøtt med dertil gode drøser om det viktige arbeidet sau og lam gjør i vår utmark og kulturlandskap. Gjør dette så ofte vi kan til så mange som mulig. Hold trykket oppe og etterspør våre produkter hos kjedene.

NSG er på utfordringen. Et eget markedsråd er etablert og i virksomhet. Vi gjennomførte et representantskapsmøte den 30.6 med nettopp markedet på dagsorden. Mange mener at vi i dag ligger på den produksjonsmengde som populasjonen trenger (en samlet nedgang siden 2013 på ca 5%). Utfordringen ligger i å få kjedene til å gi våre produkter hylleplass og rettferdig pris og at slakteriene fortsetter med sitt gode arbeid i å utvikle hensiktsmessige og smakfull retter som er både kjappe å tilbrede og som og blir det rette valget når de ekstra gavante retter som lages. NSG og fylkenen samles igjen den 18.8.20 med tett fokus på tema nevnt ovenfor.

NSG har som intensjon å bidra tett med info i tiden fremover og særlig med kunnskap til oss om rett sanke og leveringstidspunkt og innen det rette vektnivå. Lam i vektklasse 18-23 kg bør leveres så rakst som mulig når slakteriene tar i gang. Det vi ikke kan få ut i markedet som ferske lam når kjedene ønsker det – ja det henter vi ikke inn igjen

Fokus for oss nå er å fortsette med den beste dyreveldferd – hyppige tilsyn – riktig sanketidspunkt (husk at går minst 7 dager fra levering til kjøttet er ute i kjedene) -  og innen det rette vektnivå.

Riktig god sommer