Heiaslipp er utført. Sterke og friske dyr er kontrollert, vaksinert, påheng av bjelle med mye mer - før vi leder de inn i områder de så rettferdig hører hjemme – i norske fjell og utmark. Nå går hverdagen over i tilsyn med dyra våre. Håper dette blir fine og sunne turer i beiteområdet fritt for rovviltskader og hundeplager.  

Så håper jeg det kan bli en tid for litt annen aktivitet på gården og vøling av bygg og utstyr, men en tur ut i det sosiale må vi og unne oss – kanskje en konsert også

Ei dame jeg møtte i Setesdalen en gang slo ut hendene når jeg møtte henne og sa: «sauefolk e gilde folk». En uttale jeg støtter fult ut. Håper å treffe mange i sommer.

En gruppe i begge Agderfylka jobber for fult med planlegging av en samling for oss alle – både sosialt og faglig den 29.10.22. Vi håper å ha program klart til Landbruketsdag på Evje i aug. Sett av fredag 28 til lørdag 29.10. Dette blir gøy!!!

God sommer til dere alle, hilsen oss alle i fylkesstyret AASG.

( Alle bilder under -  foto Kåre Blålid)

Fjellet venter

Radiobjeller støtter opp i tilsyn og sank

Sunne og sterke dyr er klare for utmarka

Alle dyr må kontrolleres og sjekkes før de slippes

Her er tilhengeren spylt og klargjort for neste oppdrag

Slått og beitepuss e unna gjort

Odd Nordstoga var på vårslippet i bygda. En flott kveld

Noen dager fri må vi unne oss. Herlig morgenstund på Vegår.