Etter at årsmøtesakene med årsmelding og valg var tilbakelagt ble det tid til faginnlegg. I år var det veterinær Geir Hals som holdt et engasjerende innlegg om innvollssnyltere hos småfe. Årsmøtet fikk innsikt i årsaker, spredning og behandling. Alle fikk utlevert informasjon fra innlegget. Videre ble det oppfordret til samarbeide for innlevering av prøver slik at den enkelte produsent kan skaffe seg oversikt over om det skal behandles – hva det skal behandles for - og middelet som kan brukes.

Årsmøtet ble avsluttet med livlig småprat på grendehuset sammen meg kaffe og god servering. Det var godt fremmøte og flott er det å ha æresmedlemmer tilstede!

Styret.