Dette er en pris som går til personer som gjennom et aktivt liv har bemerket seg på en særskilt måte . Ove kommer fra en gard på Tysnes i Hordaland hvor han brukte mye tid i sauefjøs og i enga. Når lammninga nærmet seg så var det helt naturlig å skulke skolen  til fordel for å delta i fjøset. Etter endt utdanning innen landbruket gikk han over i å bli lærer og andre oppgaver ved landbruksskolen på Søgne. Mange er det som stiftet bekjentskap med ham når han ble rådgiver i Nortura. 

I denne rollen har han vært hos mange saubønder og bidratt med faglige råd, støtte og oppmuntring. Ove er en person som ruver i mange sammenheng. Han sprer optimisme, han gir kloke refleksjoner og trøstens ord når det trengs. Når han ettervært  gikk av med pensjon i Nortura så påtok han seg oppdraget med å være prosjektleder for "Ny giv i saueholdet" i Vest Agder i 50% stilling i NRL Agder. Han har og sagt ja til å veilede i det samme prosjektet som nå igangsettes i Aust Agder. Ove ble innstilt av fylkene i Sørnorge, men det ble stående applaus fra hele festsalen når hans navn ble ropt opp!

 

Ove og Anne Berit Myklebust