Mange som møtte på kvelden, fra både Grimstad, Birkeland, Froland og Arendal/ Tvedestrand. Ca 35 fremmøtte. Godt foredrag som omhandlet sauen fra sanking til lamming, med spesielt fokus på holdvurdering. Kake og kaffi i pausa, og etter det var det mulighet for holdvurdering i praksis på sauer som var tatt med. 

Mellom teori og praksisøkter var det tid til den gode drøsen med kaffi og mat som tilbehør

Mange tema på dagsorden. Vetrinær Halvor Øyestad bidro

Engasjerte tilhørere

Vetrinær Birgitta Kjørholm fra Nortura.

Holdvurdering i praksis