Ole Michal Ryen fra OSID kommer til på møtet. Han jobber på kundesenteret, er sauebonde selv, og har brukt leseren i mange år. Han kommer til å snakke om utnyttelse av elektroniske øremerker i den daglige drifta med hovedfokus på bruk av håndleseren opp mot Sauekontrollen i Animalia. ?

 Marie Fuglestad kommer og  på møtet 13. nov og hun tar  et innlegg om sauekontrollen.

Vi oppfordrer alle sauholder til å møte på denne fagøkta for å lære seg å utnytte de elektroniske øremerkene maksimalt. hr blir det også tid til mye god saueprat!!

 

Møt opp på Refsnes Hotell, Byglandsfjord,  torsdag 13. november kl 19.00.

Kontakt person er:

Kristin Skranefjell Eikeland

Rådgiver

Nortura SA

Mobil tlf: 94872942

www.nortura.no

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Nortura Medlemssenter liten