Ove Myklebust fra NLR var tilstede og gav oss mye informasjon og motivasjon. Les mer i referatet her! KLIKK

Videre så vi på presentasjon av tall- utslag på basis av årets landbruksoppgjør. Se på hvordan dette slår ut i ditt dirftskonsept her! KLIKK