Det er i år  vesentlige endring i kåringsreglane i år for rasane NKS og kvit spæl.

Med stor vekt på bruksegenskaper og spæl ull.

Ved spørsmål om kåringsregler kan ein søke på NSG`s heimesider, eller ta kontakt med Sven Reiersen eller Maria Fuglestad.

Vil bare minne om nokre rutiner for å ha best mulig grunnlag til kåring.

 

  1. Innrapportering av haustvekter så tidlig som mulig, og helst før 16. september. For kåring i veke 39 er det tidsnok innan 23. september.

Merk  minste krav til kåring for NKS: O-indeks 115.

Kvit spæl og sjeviot O-indeks 110.

Andre raser har egne krav, sjå eget regleverk for enkelt rase.

  1. Påmelding av kåringkandidater så tidlig som mulig og innan den 16 sept til kåringssjå. Innan 23 sept for gardskåring i Valle.

 

  1. Farga spællam som skal kårast må ha rasekode 21.

 

Kåringsavgifta er kr 120.- pr. kåra lam.

Den vert kravd inn av NSG i etterkant.

 

Påmelding av lam til:

Marie Fuglestad

Kjørevegen 35

4362 Vigrestad

Mobil  99250396

Marie.fuglestad@lyse.net

LES MER IFO HER