Ved spørsmål om kåringsregler kan ein søke på NSG`s heimesider, eller ta kontakt med Sven Reiersen eller Maria Fuglestad.

Vil bare minne om nokre rutiner for å ha best mulig grunnlag til kåring.

  1. Vi må ha kåring i løpet av to veker og tar sikte på kåring i veke 39, 22 til 26 september, i nedre del av fylket og i veke 40, 29 sept til 2 okt i Bygland, Valle og Bykle.
  2. Innrapportering av haustvekter så tidlig som mulig, og helst før 18. september. For kåring i veke 40 er det tidsnok innan 25. september.

Då vil O-indeks vere oppdatert til vi starter kåring i veke 39, 22 til 26 okt.

Merk nytt minste krav til kåring: O-indeks 115.

  1. Påmelding av kåringkandidater så tidlig som mulig og innan den 19 sept dersom vi skal kåre i veke 39. Innan 26 sept for pulje to.
  2. Ha lamma inne, reine og tørre under gode kåringsforhold til kåringsdommerane kjem.
  3. Farga spællam som skal kårast må ha rasekode 21.

Kåringsavgifta er kr 120.- pr. kåra lam.

Den vert kravd inn av NSG i etterkant.

Påmelding av lam til:

Marie Fuglestad

Kjørevegen 35

4362 Vigrestad

Mobil  99250396

Marie.fuglestad@lyse.net

 

Du kan lese hele brevet om kåring 2014 HER