Vi håper lamminga har gått bra for våre medlemmer og at mange på denne tiden også har anledning til å slippe ut. Dette varierer nok noe fra kyst til hei, men mye lam er å observere.

En rekke av våre medlemmer er såkalte båndlagte besetninger. Dette betyr at flokken må friskmeldes før de kan slippes på heia eller fellesbeite. Representanter fra Friske Føtter skal ha vært i kontakt med de fleste berørte for å planlegge hvordan friskmelding og snuing skal gjennomføres.

I praksis betyr dette at båndlagte besetninger må ha sau og lam ut på innmarskbeite i noen uker før de kan bli snudd for inspeksjon av mannskap fra Friske Føtter. Unntaksvis er det tilstrekkelig med 14 dager, men da etter avtale med snumannskap. Når snuing er gjennomført av hele flokken, og resultat fra innsendt skrapeprøver foreligger, kan frisk melding bli foretatt.

Bruk som ble infisert av fotråten må i tillegg fotbade før transport til hei eller fellesbeite.