Ingrid var invitert på vegne av NSG sitt Team ung. Hun holdt et friskt innlegg og ga forsamlingen en intro om det arbeidet Team ung gjør innen de forskjellige satsningene til NSG. Økt rekrutering, kommunikasjon, økt bruk av gjeterhund, organisasjonsarbeid mm. Flott å oppleve en svært engasjert og kunnskapsrik ungdom på fullfart inn i vår næring.

NSG leder, Ronald Slemmen , møtte og opp for repp møte fysisk for første gang, et savn han la vekt på i sin tale. Her kom det og frem et videre fokus på våre satsningsområder, landbruksoppgjør og marked.

Som fylkesleder var det flott at vi igjen kunne samles rundt viktige tema for vår organisasjon. Sakskartet var rikholdig og engasjementet stort. Klimafokus og utsikter for landbruket var to av flere tema. Videre fikk repp møtet presentert et svært nyttig verktøy for oss alle- Beitestatestikk på nett. Alle tall fra 1981 til dags dato er nå samlet og kan sortes på nasjon, fylke (også de gamle) samt kommuner.

NSG forsetter og sitt arbeid innen de 5 satsningsområdene samt en revitalisert kommunikasjonsstrategi.

Mange gjester var til stede på vår første sosiale samling på lang tid. Her ble ulike priser og statuetter delt ut.

Ingrid Reiersen, Evje, Team ung.    Foto Kåre Blålid