Det innkalles til årsmøte i AASG den 24.2.22 kl 18.00 på Revsnes Hotell, Byglandsfjord. 

Saker som ønskes meldt inn må være styret i hende innen 7.2.22. (fristen er utløpt)

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsending i tillegg pr 25 medlem, fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes.

Innkalling, saksliste og årsmelding finner du HER Ber om at utsendinger skriver denne ut og tar den med til møtet.

Mvh Styret