Aust-Agder Sau og Geit

Innkalling til årsmøtet for 2019

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsending i tillegg pr 25 medlem som vil ha stemmerett, fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes.

 

Årsmøtet 2019 finner sted den 27. februar 2020 kl 18.00.

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord.

Saker som ønskes lagt frem for årsmøtet må være styret i hende innen 12 februar.

Program

Åpning ved Fylkesleder

Årsmøtesaker:

Godkjenning av innkalling

Valg av 2 personer som underskriver protokoll

Opprop

Årsmelding

  • Styret
  • Radiobjeller
  • Avlsutvalget
  • Gjeterhund
  • Oversikt lokallag
  • Organisert beitebruk

Regnskap

Budsjett

Innkomne saker

      Valg

  • Valnemnda har ordet.
  • Møteleder neste år.
  • Deltager NSG Landsmøte 2019

Statistikker

Arbeidsplan for kommende periode.

 

  • Under årsmøtet er det satt opp et faginnlegg fra Mattilsynet ved Gunn Kristin Osaland

Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse. Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode helsestatusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika, og mindre smitte mellom dyr og mennesker. Det nye kompetansekravet stiller og krav om smittevernplan for gården.