Denne artikkel er oppdatert 8.2.23

Årsmelding for 2022 - inkl regnskap- budsjett og valg mm finner HER

Aust-Agder Sau og Geit

Innkalling til årsmøtet for 2022

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsending i tillegg pr 25 medlem, fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes.

Årsmøtet for 2022 finner sted den 23. februar 2023 kl 18.30.

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord

Fristen for innsending av saker var 2.2.23

Program

Kl 1830. Opprop, godkjenning av innkalling, valg av 2 personer som underskriver protokoll, referent.

Åpning ved Fylkesleder Kåre Blålid

Årsmøtesaker:

Årsmeldinger

Oversikt lokallag

Regnskap

Budsjett

Valg - valgnemnda har ordet.

Statistikker mm

Innkomne saker - orientering om innsendelse av 2 saker til NSG årsmøtet - Ny hundelov og tema rettet mot Mattilsynet. 

Arbeidsplan for 2023.

ca kl 1930 servering og drøs

Etter årsmøtesakene:

Kl 2000 Hilsen fra NSG leder Ronald Slemmen

Kl 2015 Hilsen fra Agder Bondelag ved fylkesleder Knut Erik Ulltveit

ca kl 2030 Tema innlegg fra Jan Karstein Henriksen, NLR. Økonomi i saueholdet.

Denne artikkelen er oppdatert