Referatet fra styremøtet finner du HER

Det innkalles til årsmøte i AASG den 24.2.22 kl 18.00 på Revsnes Hotell, Byglandsfjord. Det kan komme endringer dersom nasjonale koronaregler gjør samlingen umulig eller vanskelig. Gjennomføring via Teams kan derfor bli et alternativ

Saker som ønskes meldt inn må være styret i hende innen 7.2.22. Saksliste mm publiseres senere.

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsending i tillegg pr 25 medlem, fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes.