Saksliste:

Åpning. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Årsmelding

Regnskap

Valg av styremedlemmer for 2 år

Valg av formann for ett år.

Valg av varamann for 1 år

Valg av 2 representanter med varamenn til fylkesårsmøte

Valg av revisor

Arbeidsplan

Innlegg

 

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 9. februar 2018

Servering og god tid til "bondeprat"

 

Styret