Aust-Agder Sau og Geit

Innkalling til årsmøtet for 2018 
 

Deltagere til årsmøtet er: Ledere av lokallag – lokallag med meir enn 25 deltagere stiller med 1 utsendig i tillegg pr 25 medlem som vil ha stemmerett, fylkesstyret og møteleder.

Ledere av faste utvalg har møte og talerett

Alle medlemmer av NSG kan følge møte, dersom ikke enkeltsaker lukkes. 

Årsmøtet 2018 finner sted en 28. februar 2019 kl 18.00.

Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord.

Saker som ønskes lagt frem for årsmøtet må være styret i hende innen 12 februar.

 

Program

Åpning ved Fylkesleder
Årsmøtesaker:

Godkjenning av innkalling
Valg av 2 personer som underskriver protokoll
Opprop
Årsmelding

 • Styret
 • Ny giv
 • Radiobjeller
 • Avlsutvalget
 • Organisert beitebruk

Regnskap

Budsjett

Innkomne saker

      Valg

 • Valnemnda har ordet. Nytt styre, honorar osv
  • Valgnemnd 2019 (1 nye medlemmer)
  • Møteleder neste år.
  • Deltager NSG Landsmøte 2019
    

Arbeidsplan for kommende periode.

Medlemsmøte fra  kl 19.30 til ca kl 21.30 (servering)
 

 • Verdien av gode beiter og godt grovfòr. Georg Smedsland, NLR-Agder
 • Resultater av saueprosjektet «Ny Giv i saueholdet i Aust-Agder 2015-2018. Jakob Såghus NLR-Agder