Viktig at alle lokallag og beitelagene stiller med vara representant derom ikke lederer har anledning til å delta.

Saksliste:

 • Fylkesleder har ordet.

 • Besøk av Generalsekretær Lars Erik Wallin. Norsk Sau og Geit

  • Markedsituasjonen for lam og sau

  • Organisasjonsarbeid

 • Fylkesmannen ved Lisbeth Kismul

  • Oppsummering av beitesesongen

  • Nytt fra Fylkesmann

 • Oppsummering fra Aust- Agder bjellelag.

  Vel møtt!

  Fylkesstyret