Det kan være en fordel at noen lærer seg arbeidet med klargjøring av bjellene og kan gjøre dette for flere enn egen besetning. For å kunne få til bedre priser ved innkjøp av utstyr, kan det være en fordel å være flere sammen og ha større innkjøp

Fylkesmannen og NSG Aust-Agder foreslår derfor at det dannes et felles radiobjellelag for hele fylket.

Ved å etablere en felles base av radiobjeller, sikrer vi oss også at «bjeller» ikke blir liggende ubrukt der det ikke lenger er behov for dem. Det gjør det også enklere for FM å gi tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr når vi vet at det kan brukes av flere og at det ikke blir liggende ubrukt ved f.eks. opphør av drift.

Hvordan et slikt radiobjellelag skal organiseres vet vi ikke sikkert.

Ved å etablere en felles base av radiobjeller, sikrer vi oss også at «bjeller» ikke blir liggende ubrukt der det ikke lenger er behov for dem. Det gjør det også enklere for FM å gi tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr når vi vet at det kan brukes av flere og at det ikke blir liggende ubrukt ved f.eks. opphør av drift.

Hvordan et slikt radiobjellelag skal organiseres vet vi ikke sikkert, men vi invirere nå til samling hvor dette kan bli drøftet. Alle som er opptatt av eller er nyskjerrige på tema e- bjelle bør komme på samlingen

 Møt opp på  Revsnes 8.oktober kl. 18.00 for å lufte mulighetene for å danne et slikt lag.

Se fullstendig informasjonsbrev fra Fylkesmannen HER