I siste liten måtte program og gjennomføring endres. Noen logistikk utfordringer dukket opp og værmelding for fredag var slett ikke av det beste slaget. Det ble derfor gjennomført gardskåring for alle påmeldte til Evjesjået og kåringen på Dølemo ble flyttet til godt vær på lørdag.

Dommere melder om fine lam og god stemning. Ja det var godt å møte bøndene igjen. Drøsen gikk godt og mange hadde mye på lager som de ville fortelle.

Et flott dommerkorps gjorde en utmerket jobb. Værene ble vurdert på alt som telles skal. Eksteriør. beinstilling, spener, antall testikler, ull og mye mer ble satt under lupen. Skriveren noterte og til slutt ble poengene oppsummert. Lilla øremerke forteller om bestått kåring. Sløyfer og emblem til de beste og de med høye poengsummer.

 

Carina Fiæres flokk og Sven Reiersen dømmer. Foto Kåre Blålid

Seniorene Olav Magne Kvisli og Nils Per Igland kommenterer. Foto Kåre Blålid

NKS vær til vurdering. Tellef Hodnebrog noterer. Foto Kåre Blålid

Fulle binger på Dølemo. Foto Kåre Blålid

Kristian Foss og Magnus Tveit Torsvik igang med gardskåring. Foto Kåre Blålid

Roar Lande presenterer og Eirin Rauø dømmer. Foto Marit Dale

Karoline Usterud presenterte et flott spællam. Det holdt til beste poengsum. Foto Marit Dale

Fuglestadbrogete sau. Flott eksemplar. Foto Kåre Blålid

Roar Lande med en flott premiert NKS. Foto Marit Dale

Marit Gunn Tveit viser frem et værlam med sløyfe. Foto Kåre Blålid

Lista med utdeling av kvite, røde og blå rosetter.. Foto Magnus Tveit Torsvik