Kåring av værlam 2020.

Nå er kåringa gjennomført for i år.

Det gjekk bra med gardskåring, med tre dommerlag ute vart det gjordt på ein lørdag og ein ettermiddag for dei fleste.

Gledelig var det også å kåre værlam i 4 besetninger i Valle i år.

Kvaliteten på dei mønstra lamma var bra.

26 buskaper  med tilsaman 163 lam vart mønstra  til kåring.

Av desse vart 138 kåra ordinert, 3 kåra på dispensasjon og 22 vraka.

Desse kan kun omsettast innan Valle kommune.

Egil Aamli, Rysstad, NKS og kvit spæl

Knut H Nomeland og Liv Stormo, Rysstad, NKS og farga spæl.

Niklos K Berg, Rysstad, kvit og farga spæl.

Tellev Jore, Valle, NKS.

Besetninger  med lam og rase som har kåra værlam:

Krister Bolstad Homme, Bygland, gammelnorsk spæl.

Roar Støbet Lande, Bygland, NKS

Helge Hasseldal, Evje, kvit spæl.

Tor Arne Heisel, Evje, NKS, kvit og farga spæl.

Sven Reiersen, Hornnes, kvit og farga spæl.

Geir Sigbjørn Hobbesland, Hornnes, NKS.

Eli Torborg Telhaug, Hornnes, NKS og blæsete.

Trygve Usterud, Risdal, kvit og farga spæl

Marit Gunn Tveit, Lillesand, NKS

Eirin Rauø, Tovdal, kvit og farga spæl og sjeviot.

Kjetil Olstad, Tovdal, kvit spæl.

Esther Jørgensen, Fevik, farga spæl

Kristian Foss, Tvedestrand, NKS, kvit og farga spæl.

Tvedestrand VGS, Tvedestrand, NKS og kvit spæl.

Olav Magne Kvisli, Vegårshei, NKS.

Guro Hem Vevstad, Gjerstad, NKS.

Arne Eskeland, Gjerstad, NKS.

Johnsen Gårdsdrift, Arendal, NKS

Tor Olav Stiansen, Grimstad, NKS og farga spæl.

Trygve Steine, Grimstad, NKS.

Tellef Hodnebrog, Grimstad, NKS

Carina Fjære, Grimstad, NKS og farga spæl.

Her er mange bra værlam å velge i så ta kontakt direkte med oppdretter dersom du har behov for ny vær.

Alle besetninger bør supplere med minst ein ny  kåra vær i året for å ta del i avlsframgangen.

NKS værlam med sløyfe hos Egil Åmlid, Valle. Foto Sven Reiersen