• I år holder vi to kåringssjå og gardskåring i Valle;
    • Evje, Dyrskueplassen, fredag 28.september kl. 1200
    • Dølemo, lørdag 29. september kl 1000
    • Valle , gardskåring i veke 40, 1. oktober til 6. oktober.
  • På Evje møter alle frå kommunane Bygland, Evje og Hornnes, Froland, Iveland, Birkenes og Lillesand.
  • På Dølemo møter alle frå resten av Aust Agder utanom Valle som skal ha gradskåring.
  • Vi kan kåre værlam av alle raser det kåringsregler for.
  • På sjået på Evje vil vi ha auksjon på dei beste lamma av kvar rase.

Se brev som er sendt til alle medlemmer av  saukontrollen HER

Kåringsavgifta er kr 120.- pr. kåra lam.

Gardskåring kr 200,- pr. kåra lam.

Den vert kravd inn av NSG i etterkant.

 

Påmelding av lam til:

Alle medlemmer av sauekontrollen kan melde inn egne dyr direkte  på NSGs  kåring av værlam side. Påmeldinga åpner 2 veker før kåringdagen og stenger 2 dager før kåringsdagen.

 

Dersom du ikkje har tilgang til kåringwebben kan du melde på som tidligare til:

Marie Fuglestad

Kjørevegen 35

4362 Vigrestad

Mobil  99250396

Marie.fuglestad@lyse.net