Fotråteutbruddet vi har hatt i Aust-Agder, og som vi fremdeles jobber med, gjør at vi må utøve forsiktighet på flytting av livdyr. Ny forskrift «Forskrift om forbod mot å overføre levande sau mellom buskapar innanfor Rogaland og mellom buskapar innanfor Aust-Agder» blir nå innført i vårt fylke. Videre er det også slik at NSGs regler for kåring av Værlam 2014 (17-18.6.14) - § 1 -  gir føring til fylkeslaget.

Fylkesstyret i Aust-Agder NSG fattet 21.8.2014 vedtak om at det ikke vil bli avviklet kåringssjå i høst. All kåring av værlam vil bli gjennomført som gårdskåringer.

Brev vil bli sendt ut til medlemmer av værring og vi vil kunngjør mer detaljer på denne nettside om kort tid.