Mattilsynet har gitt godkjenning på at besetninger fra kommunene: Åmli, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad skal stille på Dølemo

Videre skriver Mattilsynet at besetninger fra kommunene: Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Froland og Lillesand skal stille på Evje.

Det er stilt krav til at værlam som skal stilles ut skal være fotbadet før avreise samt fotbades ved tilbakekomst til gården. Det er ikke gitt tillatelse om leveringer av solgte lam på kåringsdagen.

Forøvrig vises det til kåringsregler fra NSG.no

Se mer info her:

Kåring på Evje

Kåring på Dølemo

Fotbading