Det vil arrangert kåringssjå på Evje fredag den 25 september kl 16:00 for besetninger fra kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand og Mykland, del av Froland.

Videre vil det bli kåringssjå på Dølemo lørdag den 26 september kl 10:00 for resten av Aust Agder unntatt Valle kommune.

All påmelding skjer til:

Marie Fuglestad

Kjørevegen 35

4362 Vigrestad

Mobil  99250396

Marie.fuglestad@lyse.net

 

Følgende regler vil bli gjort gjeldene for deltagere til kåring:

  • Kun dyr fra Aust Agder kan delta
  • Alle dyr må være friske og komme fra besetninger som ikke er båndlagt pga sykdom eller avvik fra merkebestemmelser
  • Kun dommer og eiere kan gå inn i bingene
  • Det skal være håndvask med desinfeksjon og bruk av overtrekk dresser og skobeskyttelse mellom hver besetning
  • Dyr skal være forskriftsmessig merket
  • Alle dyr skal fotbades med sinksulfat før utstilling og deretter overføres på rent underlag på tilhenger
  • Alle dyr skal fotbades med sinksulfat etter utstilling og deretter overføres på rent underlag på tilhenger
  • Karantene på rent underlag i en uke anbefales før innsatt i ny besetning