Fylkesleder ønsket velkommen og tok opp aktiviteten og aktuelle saker i fylkeslaget. Dette var tema som: Krav og resultat fra Landbruksoppgjøret 2022, Grytten innspill, innspill kandidater til råd og utvalg NSG, erfaringer med ny hundelov, fremdrift i medlemssaker overfor Mattilsynet, det kommende dyreveldsprogrammet, innspill til Landbruksoppgjør 2023, Scotland tur, møte for alle medlemmer med Mattilsynet på Evje 1.3.23 mm.

Årsmeldinger fra fylket, Avlsutvalg, Værring, Gjeterhundnemnd, Org beitelag ble opplest og gjennomgått for årsmøtet. Alle godkjent. Det samme gjaldt det presenterte forslag til arbeidsplan.

Årsmøte godkjente at det sendes inn 2 saker for behandling på NSG årsmøtet 2023 – Hundeloven og tema gjeldene Mattilsynet. (sakene er sendt delegatene tidligere og kommer videre frem i årsmeldingen.)

Eivind Odd Kalhovd tok for seg valget. Kåre Blålid ble enstemmig skriftlig gjenvalgt og Sven Reiersen tok også gjenvalg. Jorunn S Uppstad tok i år ikke gjenvalg. Ny i styret ble Tor Hallvard Mosdøl. (se ellers årsmeldingen).

Gjest på møtet skulle NSG leder, Ronald Slemmen, vært via Teams – men teknikken sviktet. Men Leder i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit deltok og holdt hilsen til møtet. Han belyste det kommende landbruksoppgjøret og andre viktige pågående saker. Han satte videre pris på det gode samarbeidet med AASG.

Jan Karstein fra NLR holdt faginnlegg. Fokus her var grovforkvalitet vs kraftfôr samt viktigheten av rett Ph – kalk – på enga. Fokus ble og satt på slåmaskin , streng og breispredning. Slåttetidspunkt ble og tematisert. Alt dette er strekt utslagsgivende for sauebondens økonomi. Hans innlegg bør bli tatt opp i lokallagsmøter

Under møte ble det delt ut blomster og hilsen i anledning 80 årsmarkering for æresmedlem Erling Brekkemoen og for lang og solid innsats i lokallag og fylkeslag til Jorunn Synnøye Uppstad.

Årsmelding finner du HER

Signert årsmøteprotokoll finner du HER

Vi beklager at det ikke foreligger bilder fra årsmøtet.