Konferansier og programansvarlig Sven Reiersen satte publikum i setesdalmodus når spelemannen Eivind Tanche-Larsen Knutsen innledet konferansen med munnharpe – og felespill fra Setesdalen.  

Karin Flatøy Svanøy holdt innledningsforedraget og ønsket deltagere fra land omkring Nord-Atlanteren velkommen. På hånd hadde deltagerne besøkt utstillinger som var satt opp på Revsnes hotell og lokstallen på Byglandsfjord. Utstillerhallen var og åpnet tidligere med produkter fra spælsau og masse annet. 

Den lokale spælsau entusiasten Annemor Sundbø deltok med faginnlegg, utstilling og salgsbod. Det var og innlagt utflukt med gardsbesøk hos Tor Espen Helle på Helle, besøk i Setesdalsmuseet. Killping av spælsau sto og på programmet. 

Det ble avholdt en rekke foredrag om den korthala sauen fra de de ulike land rundt Nord-Atlanteren – om gårdsdrift, sauehold, foring, ullbearbeideing, tradisjon handverk, avlsarbeid, smalalag og driftehei og mye mer. 

Festmiddag var det på lørdagskvelden så det sosiale og bli kjnet var og satt som en viktig del av dagsorden 

Bygland Husflidlag sto for  det pratiske ved hele arrangementet

Leder av progammomite Sven Reiersen sammen med ordfører på Bygland Leiv Rygg Langrak

Ammemor Sundbø delte sin kunnskap om korthala sau og deltok med stand og ny bok

Spelemannen Eivind Tanche-Larsen Knutsen framførte fine setesdals toner

Deler av møtelyen

Innleder Karin Svanøy Flatøy

Utstilling og salgsmesse var og en del av konferansen

Bygland Husflidslags Fatima Medina Aakhus i setesdalsstakk tok i mot folket.