Storklasserommet oppunder taket i ny-fjøset på landbruksskolen fungerte som møterom denne kvelden. Det er godt å kjenne på stemningen og høre lyden av ivrige stemmer ved at bønder samles igjen. Over kaffekoppene ble det diskutert tema av alle slag, men forventninger til årets landbruksoppgjør lå tydelig i lufta.

Fylkesleder Kåre Blålid innledet møtet og ønsket innledere og de fremmøtte velkomne. Takket skolen, ved fjøsmester Tor Arnt Fone, for vertskapsrollen og lokallagsleder i Gjerstad, Kristian Foss, for å ta seg av det praktiske med servering osv. Flott at man i fellesskap kan rigge til noe i sammen.

Først ut var Norturas småferådgiver Marit Elise Smith Eidet med tema – rett foring av sau – frem mot lamming. Hun tog og for seg holdvurdering og poengterte at frem mot lamming bør sauen ligge på ca 3,5 i holdklasse. Foring med gode rundballer var viktig og tilpasning av kraftforet i f t Ffm i grovforet. Hun gikk grundig igjennom behov relatert til antall lam mm. Det er svært mye økonomi å hente for bonden i å sette et faglig søkelys på disse tema.

Norturas småferådgiver Marit Elise Smith Eidet

Avlsrådsleder i NSG, Sven Reiersen, feide all tvil av banen med fordelen av å benytte seg av kåra værlam inn i besetningen. Det er kun fordeler å hente ved å sette fokus og krav til væren. Gode kåra værlam styrker avlsarbeidet i bruksbestninger. Antall lam om høsten er likhetstegn med forbedret økonomi. Det første lammet går med til  kostnadene med sauen, det andre til dekningsbidrag og det tredje dobler dekningsbidraget. Sterke og sunne søyer og kåra værlam er det gunstige i saueholdet. Det å kjøpe et kåra værlam på høsten, sette det aktiv inn i bedekningen forså å fore det frem for slakt utpå nyåret ga en lav kostnad for en slik fremtidsrettet investering.

Avlsrådsleder i NSG, Sven Reiersen

Fylkeslederen tok for seg krav om dokumentasjon i saueholdet og da med vekt på dyre – og helsejournaler. Med utgangspunkt i lovverket for dyrehold samt forskrifter om helsenoteringer fikk forsamling en fremstilling i hvilke krav vi som bønder har til registeringer og tips om hvordan dette bør journalføres og arkiveres på gården.

Leder av værringen, Magnus Tveit Torsvik, viste skjematisk hvordan begge disse journalene skal føres i Animalias sauekontroll. Stadig fler tar denne digitale databasen i bruk i sitt sauehold.

Leder av værringen, Magnus Tveit Torsvik

Innlegget til fylkeslederen finner du HER       Innlegget til Magnus Tveit Torsvik finner du HER

110 vinterfora sau venter på lamming ved Tvedestrand vgs, avd Holt

Vanskelig å holde fingrene av fatet når pizza stå på menyen :)  Fra høyre Kristian Foss lokallagsleder Gjerstad, Terje Ramse lokallagsleder Åmli, fjøsmester Tor Arnt Fone m fl.

Fjøsmester Tor Arnt Fone i samtale med avlsrådleder Sven Reiersen.

De frammøtte hadde mange spørsmål på de forskjellige tema denne kevlden

Flott utsikt fra møterommet.

Alle foto: Kåre Blålid