I spesiallaget båt for transport og tilsyn med villsau gikk turen til flere av øyene i lillesandskjærgården. Her fikk vi møte søyer, lam og vær. Hoppende glade for et eierne stakk innom med økologisk kraftfor. Duren av båten var nok til å sette fart i smakssansen. Det å holde dyrene spake på denne måten er til stor nytte i sank, tilsyn, klipping mm.

Lisbeth Kismul, Fylkesmann på Agder, holdt innlegg om kystlyngehei og driftsformen på øyene. Mange av øyene benyttes til helårsbeite og beite på lyng er en smakfull vekst utover høst og vinter. For å holde dette vedlike brennes lyngen ca hvert 10 år.

Mange av øyene er lettdrevne uten gjerder mens på andre øyer må det gjerdes for å at dyrene beiter der de beite skal. Alle landganger var merket med tydelig skilt om båndtvang. Til tider er løse hunder en utfordring.

Med på turen var også den 90 års gamle øybonden Einar Blix. Har drevet med sau på øyene i snart 50 år vedsiden av fikse. Han kunne øse av gode historier og erfaring. Tema som flått var ingen problem sa han – så lenge øyene hadde beitedyr. Dyra greier seg godt her ute. Bare ved særlige værforhold var det nødvendig med tilleggesforing og tilførsel av drikkevann.

Når bønder samles må det og settes av tid til drøs og mat. Denne søndagen fant det sted i den stor lavoen på Skauerøya. Varme i grillen og masse grillkjøtt ble fortært mens det ble pratet og holdt innlegg.

På hjemturen ble det til å stikke innom sjøsiden av gården til Olav Otto og Hilde Skalle for å ta ammeku og okse av dexter rasen i nærmere øyesyn.

Stor takk til Lene og Frank som guiden oss gjennom dagen og leia

Lisbeth Kismul kunne fortelle mye om kystheilandskapet på sørlandet

Øybonden Einar Blix, 90 år

Spesialbåt i aluminium  for frakt og tilsyn med sau.

Lynghei brennes hvert 10 år.

Det kan være værhardt på den ytterste nakne ø.

Villsau på Skauerøya

Flott lettbeina gammel rase.

Bondedrøs rundt grillen

Skalle gård, Lillesand med dexter på beite