Kulturprisen ble tatt imot av Børulf og Terje Ramse men Eirin Rauø og Olav Gunvald Ramse er med som vinnere.

Disse har sørget for åpet landskap i bygda Ramse. De har ryddet frem lauoingstrær og sørget for at beitedyr blr benyttet i kulturlanskapet.

Vi gratulerer med prisen!!!

Fra v: Børulf Ramse og Terje Ramse.   Foto: Øistein Moi, Agder Bondelag

 

Eirin og Olav Gunvald Ramse med bygda i bakgrunn.  Foto: Agderposten