Kveldssamling fra kl. 18-22:00. Storsalen på  KVS-Bygland ble møteplassen for Indre bygder. Dagmøte fra kl. 09-15.00. En fin blanding av nye og gamle brukere.

Kurslærer, Grethe Rindalen fra Animalia holdt engasjementet opp, og hadde en fin presentasjon om hvordan data fra egen besetning kan nyttes på en god måte.  En god oversikt over faktiske forhold i  besetningen er et godt hjelpemiddel til å bedre økonomien på fjøset.

Bilde 1765 Deltaker i Froland. 1769 Deltakere KVS-Bygland og 771 Kurslærer Grethe Rindalen fra Animalia.

 

Kurs leder Grethe Rindalen

 

Mange deltagere