Fra Aust-Agder deltar Kristian Foss og Kåre Blålid. Programmet er tettpakket fra morgen til kveld og med livlige debatter etter hvert innlegg og tema. I tillegg til årsmøtesaker er det en rekke tema innlegg.

Under dag 2 var det valg på dagsorden. Øverst på valglista sto valg av leder. Tone Våg ønsket ikke gjenvalg. Ny leder ble i tråd med valgnemnda sin innstilling. Kjell Erik Berntsen fra Sør Trøndelag.

Rett før lunsj dukket og statsråd Jon Georg Dale opp. Engasjert inntok han scenen. Han forstatte der statssekretæren sluttet i går og tok noen runder både med overproduksjon som må møtes med å øke markedet, at Innovasjon Norge fortsatt må bidra til gjennomføring av prosjekter. Tilslutt tok han en runde med den nye landbruksmeldingen. God tid til spørsmål ble det også. Han tok seg god tid og han delte bord med flere av oss under lunsjen.

Blid og engasjert dukket han overraskende opp:

 

Markedssituasjonen på lammekjøtt er tydelig på agendaen. Alle landets lokallag utfordres nå på å gjennomføre ulike arrangement ved lokal kjøpesentra. NSG ønsker at vi synliggjør lammekjøttet ved grilling på steder hvor det samtidig er lammekjøtt til salgs hos den lokale kjøpmann. Fylkesleder har allerede sendt melding til lokallagsledere i Aust-Agder om dette.

Statssekretær Halleland (frp) innledet med status i f m ny landbruksmelding. Møtelyden hadde mange kritiske kommentarer og spørsmål. Beitetilskudd, avløsning, kvoteordningen vedrørende geitemelk, rovdyrtematikk mm var tema som måtte behørig utdypes.

NSG leder, Tone Våg, holdt en engasjerende tale om de ulike utfordringen som ligger hos både saue – og geitefolket ble belyst. Kommunikasjon ble også berørt og hvor viktig dette blir i tiden fremover. NSG må inn på stadig flere plattformer med sine meninger, kommentarer og profilering.

Markedsituasjon ble belyst av Nortura og KLF. Ulikt fokus men Nortura holder høy aktivitet på å få frem nye produkter og riktige varer inn i de ulike sesongene. KLF utfordrer også på reduksjon i produksjonen.

Som siste tema på landsmøte dag 1 innledet Bondelaget ved Bartnes, L P  Bonde og småbrukerlaget ved M Furuseth og næringspolitiker fra venstre, P  Farstad, med gode innlegg med variert fokus. Men alle tema ble belyst. Markedssituasjonen, produksjonskutt? vinkling på tilskudd, rovvilt mm. Tone Våg organiserte debatten og møtedagen måtte utvides med 20 min.

Landbruksminister satte av tid under lunsjen også

Landbruksministeren var fornøyd når takkegaven var tursekk, termos og kopp fra NSG

Bartnes, Bondelaget

NSG Walin takker av statssekretær Halleland

NSG leder Tone Våg