Ministeren stilt godt forberedt og så ut til å trives blant tydelig saue og gjeitebønder. I sitt innlegg kom hun  inn på ulike besøk hun har gjennomført hos produsenter rundt om i landet. Her kom besøket i Åseral frem og på den positive trenden som "ny giv" hadde medført. En sau er en sau sa hun og måtte ved det møte kommentarer på at det på Vestlandet ble utbetalt over 500000 i tilskudd uten at det ble produsert kjøtt.  Hun så dette og ville kikke nærmere på det, men fremholdt og den gode jobb disse gjorde i kulturlandskapet. Noen tok opp at oppgjøret nå i februar til produsentene var lavere er tidligere - lønnsnedgang- men da viste hun til at nå stimuleres produksjon og det oppgjøret kommer senere.! 

Geiteprodusentene satte pris på at hun var stor tilhenger av brunost og at nå når geitemelka nå har nådd et produksjonstak ville hun se på muligheter for støtte til å finne nye nisjer for denne produksjonen. Her pekte hun og på muligheter fra Innovasjon Norge. 

Rovvilt og beitedyr er en utfordringen og hun lyttet til de innspill som kom frem om likebehandling hos de ulike fylkesmenn, grensesettinger, konfliksituasjoner osv. Dette ville hun ta med seg til diskusjon med miljøministeren. 

 

NSG  leder Tone Våg pekte på at den gjennomsnittlige sauebonde hold under 75 vfs. Mange av disse var deltidsbønder, men sto for nært 65% av Norges lammeproduksjon. Denne gruppen av produsenter må ikke bli glemt når heltidsbonden så varmt blir prioritert av ministeren. 

 

Sylvi Listhaug og Tone Våg

Ove Myklebust hilser på ministeren på landsmøte.