Fylkesleder ønsket velkommen og presenterte en del saker som er i aktivitet i fylkeslaget for tiden.  Bla.a status etter fotråteutbruddet hvor fylket nå er tilnærmet friskmeldt. Videre går nå fylkeslaget for etablering av eget lag som skal eie og drifte radiobjeller og utleie til brukere via lokallagene. En mulig søknad om igangsetting av prosjekt «Ny giv i saueholdet i Aust-Agder».

Videre la Fylkesmannens Lisbeth Kismul frem data i forhold til beitesesongen innen de organiserte beitelag.  Tapet er stort i områdene Froland og Evje men også andre områder utsetes for tap av fredet rovvilt.

Norilia var tilstede og tok debatten om lokallag langs kysten bør kunne få lever ull til Forus istdet for Gol. Vi ble møtt med en god debatt og forklaringer. Norilia Gol setter opp innhenting av høstull tidlig i desember og det nle avtalt innehnting av vå ull tidlig i april. Videre fikk forsamlingen et godt innlegg om hvordan ulla blir ivetatt som et produkt innen tekstilbransjen!!

Her kan du se noen av foilene som brukt under presentasjonene.