Alle fylkets lokallag er invitert til å spille inn spørsmål og tema de ønsker belyst og drøftet. Har du noen innspill så ta kontakt med ditt lokallag eller fylkesleder Kåre Blålid.

Kvelden starter med en oppsummering av beitesesongen fra lokallag og beitelagene. Deretter får vi et foredrag med mange vinklinger vedrørende utmarksspørsmål, løshunder, streifebeiting, gjerdeplikt mm.

Påmelding via ditt lokallag

Enkel servering.

Beite- og utmarksrådgiver Per Fossheim

Foto: Bondebladet