Det betyr at felles kvote på 2 ulv i rovviltsonene 2 og 1 er oppbrukt og at det ikke lenger kan felles ulv på lisens i fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold eller Buskerud. Etter tydlige sportegn som viste at ulv var gått fra Telemark til Vestfold i går, fredag, utvidet rovviltnemnda i Region 2 fellingsområdet til å gjelde også Vestfold og Buskerud, i tillegg til Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Fellingen i Vestfold i dag aktualiserer landbruksorgansisasjonenes bekymringsbrev, der vi ber om et ulvefritt Agder og Telemark før kommende beitesesong. Organaisasjonene oppfordrer nå alle til å melde evt. nye sportegn til SNO/Rovviltkontaktene så snart som mulig. http://www.bondelaget.no/agder/

Les om fellingen i Vestfold her: http://tb.no/nyheter/ulv-skutt-i-vestfold-1.7821252